Till innehåll på sidan

Skräddarsydda föreläsningar i språk och kommunikation

Om du vill komplettera din kurs med en eller ett par föreläsningar i kommunikation hjälper vi gärna till. Innehållet kan utformas som föreläsning, workshop, seminarium eller i annat passande format.

Du kan välja bland en rad olika ämnesområden inom skriftlig, muntlig och visuell kommunikation, exempelvis:

Foto från Bigstock

Skriftlig kommunikation

 • Akademiskt skrivande
 • Att skriva vetenskapliga rapporter
 • Struktur och vetenskaplig argumentation
 • Populärvetenskapliga texter, reflektioner och andra texttyper
 • Fackspråk och terminologi
 • Klarspråk
Foto från Bigstock

Muntlig kommunikation och retorik

 • Presentationsteknik
 • Argumentationsteknik och/eller debatteknik i tal och skrift
 • Tvärkulturell kommunikation
 • Gruppkommunikation (inkl. konflikthantering)
 • Kommunikativt ledarskap
 • Förhandlingsteknik
 • Posterpresentationer
 • Retorisk argumentationsanalys av text, tal och bild
Foto från Bigstock

Visuell kommunikation

 • Posterpresentation
 • Visuell marknadsföring
 • Visuella presentationer