Till innehåll på sidan

Om våra kommunikationsmoment

Ingenjörer behöver i allt större utsträckning kunna uttrycka sig i tal och skrift. Under utbildningen kan det t.ex. handla om att utveckla det vetenskapliga skrivandet i rapporter och examensarbeten eller att tydligt genomföra välstrukturerade och effektiva muntliga presentationer. Efter utbildningen möjliggör goda kommunikativa kompetenser för ingenjören att tillgängliggöra sina kunskaper för andra, både i tal och skrift, vilket leder till tydliga texter och effektiv budskapsförmedling oavsett bransch.

Hos oss på Språk och kommunikation kan du som lärare, kursansvarig, GA eller PA få hjälp att höja dina studenters språkliga och kommunikativa kompetenser. Vi erbjuder alltifrån enstaka föreläsningar till färdiga kommunikationspaket och integrerade kurser. Oavsett vad du och din kurs/ditt program behöver skräddarsyr vi innehållet efter dina önskemål, kursplanens utformning och studentgruppens behov.
 

Innehållsansvarig:Ida Pinho
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-10-19