Anmälningsinformation för internationella studenter

Ansökningsförfarandet för internationella studenter beror på om kursen är poänggivande eller icke-poänggivande. För poänggivande kurser anmäler sig utbytesstudenter genom sin internationella samordnare och masterstudenter genom sin programkoordinator / administratör. För icke-poänggivnade kurser i engelska och svenska, används webbanmälningsformulären.

Kurs- och aktivitetsutbud

För internationella studenter

Internationella masterstudenter erbjuds icke poänggivande kurser i engelska och svenska. Utbytestudenter erbjuds poänggivande kurser i svenska och olika språk.

Poänggivande kurser i svenska, olika språk och global kompetens

Se utbudet av poänggivande kurser

Anmälningsperioder

  • 1-15 maj för höstkurserna
  • 1-15 nov. för vårkurserna

Anmälan för utbytesstudenter

Kontakta din internationella koordinator som hjälper dig med anmälan. Om du får en kursplats, skickas en platsbekräftelse via mejl från Språk och kommunikation. Alla poänggivande kurser i svenska är kostnadsfria för utbytesstudenter. Om du har ansökt till onlinekursen i svenska för ingenjörer (LS140N) får du ett mejl om hur du får tillgång till kursen.

Anmälan för internationella masterstudenter

Kontakta din programkoordinator/administratör som hjälper dig med anmälan. Om du får en kursplats, skickas en platsbekräftelse via mejl från Språk och kommunikation. Om du har ansökt till onlinekursen i svenska för ingenjörer (LS140N) får du ett mejl om hur du får tillgång till kursen.

Icke poänggivande kurser

Läs om behörighetskrav till de icke poänggivande och avgiftsfria kurserna

Anmäl via formulär

ANMÄL HÄR 15-31 maj - Studieförberedande kurs i engelska

[kommer inom kort] ANMÄL i början på höstterminen - Svenska introduktion till språk och kultur

[kommer under hösten] ANMÄL i slutet på höstterminen - Svenska fördjupningskurs

ANMÄL HÄR under sommaren - Svenska för yrkeslivet

Kontakt

Kontakta din internationella koordinator/programkoordinator eller mejla Språk och kommunikation på languagecourses@kth.se .

Innehållsansvarig:Renee Malmgren
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-08-27