Individuell plan för svenskinlärning

Har ni utländska anställda som snart börjar sin anställning på KTH eller som redan är här och som behöver lära sig svenska?

KTH Språk och kommunikation erbjuder hjälp med planering och upplägg av språkstudierna för att språkinlärningen ska bli så effektiv som möjligt utifrån den anställdes behov och mål.

Kursdeltagares tankar efter avslutad kurs i svenska

För ytterligare information, kontakta Charlotte Hurdelbrink, swedishforemployees@kth.se , 08-7909648.


 

Innehållsansvarig:Charlotte Hurdelbrink
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-01-24