Konsten att skriva proffsiga mejl på engelska

Behöver du ofta kommunicera via e-post på engelska, men är osäker på hur du ska formulera dig? I den här workshopen går vi igenom vad du behöver tänka på för att budskapet ska bli tydligt från början, vilka hälsnings- och avskedsfraser du har att välja på i engelskan, och hur du undviker vanliga grammatik- och ordmissar.

Målgrupp

Personal på KTH som redan skriver en del e-post på engelska.

Nivå

Fördjupning i att skriva mejl på engelska utifrån kursdeltagarens egna exempel och erfarenheter. Grundläggande förkunskaper i engelska krävs.

Innehåll

  • Olika tekniker och strategier för att få fram ett kortfattat och tydligt budskap och undvika missförstånd
  • Vanliga hälsningsfraser, ordval och formalitetsnivå
  • Genomgång av användbar grammatik, stavning och ordförråd
  • Arbete med egna exempel och gruppdiskussioner

Mål

Efter avslutad workshop ska deltagaren kunna

  • förmedla budskap mer effektivt via e-post på engelska, utan tvetydigheter
  • välja lämpliga hälsnings- och avskedsfraser
  • använda vanliga e-postfraser med korrekt grammatik och meningsbyggnad

Tid och upplägg

Workshop, 3h samt kortare inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften utgår från exempel från den egna verksamheten.

Återsamling med diskussion av inlämningsuppgift, 2h.

Datum HT19

Workshop: onsdag 13/11, kl. 9-12, Comenius (Teknikringen 14)

Återsamling: onsdag 4/12, kl. 10-12, Comenius (Teknikringen 14)

Kursledare

Susanna Lyne, adjunkt i engelska och vetenskapligt skrivande.

Innehållsansvarig:Susanna Zeitler Lyne
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2019-01-23