Språk och kommunikations uppdrag och vision

Språk och kommunikation arbetar aktivt för internationalisering och att förbereda KTH:s studenter för de kommunikativa utmaningar som väntar i arbetslivet. Enheten erbjuder kurser i de för svenska ingenjörer viktigaste främmande språken på såväl grundnivå som ett flertal olika fortsättningsnivåer samt i retorik, global kompetens och teknisk kommunikation. Verksamheten inom ämnet kommunikation bidrar därmed till att uppfylla examinationsmålen i civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna. Visionen är att utveckla spetskompetens inom ämnet teknikvetenskaplig kommunikation.

Uppdrag från KTH:s vision, utvecklings- och verksamhetsplan

Språk och kommunikation arbetar aktivt för internationalisering på KTH genom att erbjuda KTH:s studenter och anställda kurser och andra läraktiviteter inom språk, kommunikation och global kompetens. Syftet är att främja god professionell och vetenskaplig kommunikation i tal och skrift på sina första, andra och tredje språk med personer inom och utom sina områden, och med personer från andra kulturer. Verksamheten bidrar därmed till att uppfylla examinationsmålen i civil- och högskoleingenjörs-, samt forskarutbildningarna.

Läs KTH:s utvecklingsplan

Verksamhetsmål

De mål från KTH:s nuvarande verksamhetsplan som styr vår verksamhet inkluderar att:

  • studenter tillgodogör sig av komplementära färdigheter som interkulturell kompetens,
  • antalet utresande studenter ska utökas,
  • internationella studenter ska attraheras hit till KTH,
  • KTH ska vara ett välintegrerat tvåspråkigt universitet,
  • med digitaliseringens hjälp erbjuder resurseffektiva och tillgängliga kurser.

Aktiviteter

För att uppfylla ovan mål:

Vision om teknikvetenskaplig kommunikation som forskningsämne

I vår vision för framtiden ingår att vi utvecklar spetskompetens inom ämnet teknikvetenskaplig kommunikation. Vi vill att KTH:s ingenjörer och arkitekter ska vara välkända för sina excellenta förmågor att förmedla sina tekniska kunskaper och därmed kunna bidra ännu mera till samhällets utveckling. För att uppnå denna vision vill vi inrätta teknikvetenskaplig kommunikation som ett forskningsämne med tillhörande professur och även erbjuda en masterutbildning inom ämnet.

Kontakt

Innehållsansvarig:Rebecca Hincks
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-08-27