Till innehåll på sidan

Vilken kurs i engelska ska jag välja?

Våra kurser ligger alla på nivå B2, men har olika inriktningar. Prata med din studievägledare om vilken kurs som passar dig bäst, och när under din utbildning du ska läsa den. Du är också välkommen att kontakta kursansvarig för att få reda på mer om kursernas innehåll och krav.

Engelska för arbetslivet

Period 1, 2, 3 och 4

Kursplan och vidare information

Det här är kursen som fräschar upp dina färdigheter i engelska, så att du kan kommunicera framgångsrikt när du söker jobb och i andra anställningsrelaterade situationer.

Retorik: Tala och skriv med genomslagskraft

Period 1 och 3

Kursplan och vidare information

Denna kurs är för dig som redan känner dig säker på engelska och vill utveckla dina färdigheter över B2-nivån. I kursen lär du dig att använda strategier som tydliggör dina argument och som gör att du på ett övertygande sätt når ut med ditt budskap.

Teknisk kommunikation på engelska

Period 1 och 4

Kursplan och vidare information

Denna kurs är för dig som redan känner dig säker på engelska och vill utveckla dina färdigheter över B2-nivån. Här ligger fokus på att kommunicera tydligt och professionellt i olika engelskspråkiga situationer: när du skriver e-post, skapar och skriver olika slags dokument, och håller presentationer.

Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete

Period 2 och 3

Kursplan och vidare information

Denna kurs är allra lämpligast terminen innan du skriver ditt examensarbete på masternivå. Här lär du dig att effektivt strukturera ditt examensarbete och att presentera resultaten på ett professionellt sätt, samtidigt som du lär dig att uttrycka dig varierat i vetenskapliga sammanhang.

Engelska för akademiska studier (nätbaserad)

Kursen ges varje period

Kursplan och vidare information

Den här är en helt nätbaserad kurs på 3,0 hp för dig som inte har möjlighet att ta någon av våra 7,5-poängskurser. Du får reflektera över hur kunskap kommuniceras i akademiska sammanhang, och utveckla dina färdigheter i att lyssna, tala, läsa och skriva engelska som är anpassad till dessa sammanhang.

Innehållsansvarig:Susanna Zeitler Lyne
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2022-03-07