Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om kursval och förkunskapskrav

Språk och kommunikation ger språkkurser på såväl grundnivå som ett flertal olika fortsättningsnivåer. Eftersom syftet är att varje enskild teknolog ska kunna delta i en kurs som bäst passar de egna förkunskaperna är det viktigt att försöka välja rätt kursnivå redan från början.

Har du behörighet?

Har du förkunskaper i språket kan du t.ex. inte välja en kurs på grundnivå. Förkunskapskravet är angivet under "Behörighet" i kursplanen för varje kursbeskrivning i Kurs- och programkatalogen  på Studentwebben.

Grundnivåkurserna

Kurser som betecknas A1 är avsedda för studerande utan förkunskaper i språket som inte uppfyller de formella förkunskapskraven för fortsättningskurs.

Fortsättningskurserna

Kurser som betecknas A2, B1, B2 är fortsättningskurser avsedda för studenter som:

  • uppfyller de formella förkunskapskraven, eller
  • har genomgått närmast föregående steg med godkänt betyg.

Sökande till dessa kurser ska genomföra ett obligatoriskt placeringstest.

Formella förkunskaper

Med formella förkunskaper avses

  • engelska A-C
  • övriga språk C-språk/ steg 1-2 med lägst betyg 3 alt. G, eller
  • övriga språk B-språk/steg 3-5 med lägst betyg 3 alt. G.

Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper är t.ex. erhållna genom:

  • en förälder,
  • hemspråk eller
  • längre vistelse i landet.