Till innehåll på sidan

Om kursval och förkunskapskrav

Språk och kommunikation ger språkkurser på såväl grundnivå som ett flertal olika fortsättningsnivåer. Eftersom syftet är att varje enskild teknolog ska kunna delta i en kurs som bäst passar de egna förkunskaperna är det viktigt att försöka välja rätt kursnivå redan från början.

Har du behörighet?

Har du förkunskaper i språket kan du t.ex. inte välja en kurs på grundnivå. Förkunskapskravet är angivet under "Behörighet" i kursplanen för varje kursbeskrivning i Kurs- och programkatalogen  på Studentwebben.

Grundnivåkurserna

Kurser som betecknas A1 är avsedda för studerande utan förkunskaper i språket som inte uppfyller de formella förkunskapskraven för fortsättningskurs.

Fortsättningskurserna

Kurser som betecknas A2, B1, B2 är fortsättningskurser avsedda för studenter som:

  • uppfyller de formella förkunskapskraven, eller
  • har genomgått närmast föregående steg med godkänt betyg.

Sökande till dessa kurser ska genomföra ett obligatoriskt placeringstest.

Formella förkunskaper

Med formella förkunskaper avses

  • engelska A-C
  • övriga språk C-språk/ steg 1-2 med lägst betyg 3 alt. G, eller
  • övriga språk B-språk/steg 3-5 med lägst betyg 3 alt. G.

Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper är t.ex. erhållna genom:

  • en förälder,
  • hemspråk eller
  • längre vistelse i landet.