Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Poänggivande kurser i svenska

Våra poänggivande kurser i svenska ger internationella studenter möjlighet att snabbt uppnå en hög nivå i svenska. Kurserna är utformade efter internationella ingenjörsstudenters behov och innehåller teman och vokabulär som är relevant för denna grupp.

Kurserna Svenska för ingenjörer ges för närvarande på nivåerna A1-B1/B2. Samtliga kurser ger 7,5 ECTS och löper under en hel termin. Kurserna Svenska A1 och A2 kan dessutom läsas som periodlånga kurser. Inresande studenter har även möjlighet att läsa Svenska A1 som intensivkurs i augusti, innan läsåret startar.  

Undervisning 

Lektionerna under höst- och vårtermin ges en gång i veckan (terminslånga kurser) eller två gånger i veckan (periodlånga kurser) i mindre grupper på KTH campus. Studietakten är hög, i synnerhet på de periodlånga kurserna, och det krävs att studenterna kan lägga ned eget arbete mellan lektionerna. 

För stundenter som inte har möjlighet att delta i en kurs på campus erbjuder vi Svenska A1 som distanskurs (LS140N) med onlineseminarier varannan vecka under höst- och vårterminen. 

Behörighet 

Behöriga att söka en poänggivande kurs i svenska är alla internationella studenter vid KTH. Vi tar inte emot externa studenter. Doktorander och medarbetare vid KTH hänvisas till våra kurser i svenska för anställda.  

Kurserna bygger på varandra och måste läsas i rätt ordning. Studenter som har kunskaper i svenska sedan tidigare ska göra vårt placeringstest för att fastställa sin nivå innan ansökan skickas in.  

FAQ för svenska

Ansökan 

Inresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter ansöker till poänggivande kurser genom MobilityOnline, på samma sätt som till sina övriga kurser. Studenten anger anmälningskoden för vald kurs och dag och antas sedan av sin koordinator till kursen.

Dubbeldiplom/dual master

Dubbeldiplom- och dual masterstudenter får instruktioner om ansökan från sin internationella koordinator.

Övriga mastersstudenter

Övriga masterstudenter ansöker till kurser i svenska på www.universityadmissions.se vid samma tidpunkt som till övriga kurser.

De studenter som är intresserade av en kurs utanför terminen, t.ex. intensivkursen i svenska i augusti, ska kontakta sin koordinator.

Kom ihåg att kurserna i svenska är poänggivande och kommer att räknas in i dina tilldelade 120 poäng inom programmet.

Kontakt vid frågor 

Om du har frågor eller synpunkter vänd dig till ämnesansvarig lärare: