Till innehåll på sidan

Poänggivande kurser i svenska

Våra poänggivande kurser i svenska ger internationella studenter möjlighet att snabbt uppnå en hög nivå i svenska. Kurserna är utformade efter internationella ingenjörsstudenters behov och innehåller teman och vokabulär som är relevant för denna grupp.

Kurserna Svenska för ingenjörer ges på nivåerna A1-B2/C1. Samtliga kurser ger 7,5 ECTS och löper under en hel termin. Kurserna ges också som intensivkurser under juni och augusti. Inresande studenter har därmed möjlighet att läsa en kurs i svenska innan läsåret startar.  

Undervisning 

Undervisningen under höst- och vårtermin ges en gång i veckan i mindre grupper på campus. Studietakten är hög och det krävs att studenterna lägger ned mycket eget arbete mellan lektionerna. 

Svenska A1 kan även läsas som onlinekurs (LS140N) under terminerna. Kursen är baserad på självstudier och examineras genom inlämningsuppgifter. 

Behörighet 

Behöriga att söka en poänggivande kurs i svenska är alla internationella studenter vid KTH. Vi tar inte emot externa studenter. Doktorander och medarbetare vid KTH hänvisas till våra kurser i svenska för anställda.  

Kurserna bygger på varandra och måste läsas i rätt ordning. Studenter som har kunskaper i svenska sedan tidigare ska göra vårt placeringstest för att fastställa sin nivå innan ansökan skickas in.  

FAQ för svenska

Ansökan 

Mellan den 1:e och 15:e november kan du ansöka via denna formulär .

Kontakt vid frågor 

Om du har frågor eller synpunkter vänd dig till ämnesansvarig lärare: