Till innehåll på sidan

Lärandes uppdrag och vision

Institutionen för lärande har som vision att bli ledande inom teknikvetenskapens didaktik på alla utbildningsnivåer. Genom att koppla forskningsresultat till innovation, organisatorisk förändring och nya tekniska och pedagogiska metoder, bidrar institutionen till framtidens lärande med sin forskning och utveckling inom områdena digitala läranderesurser- och miljöer, lärande och undervisning inom teknik, matematik, naturvetenskap i skolan och inom högre utbildning samt lärande, kommunikation och organisation inom högre utbildning i allmänhet och inom det tekniska utbildningsområdet i synnerhet.

Verksamhetsuppdrag

Som en del av Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Skolan för industriell teknik och management (ITM) har Institutionen för lärande som uppdrag att genom utbildning, forskning och samverkan inom teknik och lärande göra samhällsnytta och bidra till en bättre morgondag.

Vision och mål

Film om Lärande

 (1 min. 46 sek.)

Vi som jobbar på Institutionen för lärande har som vision att bli ledande inom teknikvetenskapens didaktik; när någon har frågor om ”best practice” är det vår institution de tänker på och vänder sig till först.

Målet med vår forskning och utveckling inom teknik och lärande, är att bli nationellt såväl som internationellt ledande inom pedagogisk och didaktisk utveckling av teknikutbildning på alla utbildningsnivåer.

En genomtänkt ansats till livslångt lärande är viktig för framtiden och Sverige. Det är därför viktigt att:

  • bidra till ökad integration av lärande bortom traditionella utbildningar
  • utveckla e-lärande och tillhandahålla nya utbildningsformer genom digitaliseringen av lärande,
  • minska avståndet och stärka banden mellan högskolan och arbetslivet.

Presenting the Department of Learning in Engineering Sciences

Helhetsgrepp på lärande

Institutionen har samlat forskning kring lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Math) och digitalt lärande för att kunna ta ett helhetsgrepp på forskning i lärande på alla nivåer, från förskolan till högskolan. Utifrån den grunden undervisar och utvecklar vi teknikens och naturvetenskapens lärande. Särskilt viktigt här är vår samverkan med aktörer utanför högskolan genom Vetenskapens Hus.

Genom att koppla forskningsresultat till innovation, organisatorisk förändring och nya tekniska och pedagogiska metoder, bidrar institutionen till framtidens lärande med sin forskning och utveckling inom följande områden:

  • Digitala läranderesurser- och miljöer,
  • Lärande och undervisning inom teknik, matematik, naturvetenskap i skolan och inom högre utbildning,
  • Lärande, kommunikation och organisation inom högre utbildning i allmänhet och inom det tekniska utbildningsområdet i synnerhet.

Utvecklingsplan 

Under KTH:s period för utvecklingsplan 2018-2023 samt fram till KTH:s Vision 2027, kommer Lärande arbeta för att öka forskningsbasen och skapa en stark, välmeriterad och konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö. 

Organisation

Lärandes verksamhet är organiserad i tre enheter och ett centrum som stödjer undervisning och innovation inom sitt forskningsfält.

Läs mer om Lärandes organisation