Träff 5 - Projektredovisning, kursutvärdering och avslut

Tid: On 2020-02-05 - To 2020-02-06

Plats: KTH Södertälje · Kvarnbergagatan 12

Kontakt:

Tillhör: Leancentrum
Senast ändrad: 2019-04-05