KTH Leancentrum

KTH LEANCENTRUM är ett kompetenscenter där forskning och praktik möts kring hållbar verksamhetsutveckling. Vår vision är att vara Sveriges ledande kompetenscentrum för insikter och förmågor kopplade till ledning och systematisk förbättring av arbetsprocesser och organisationer.

Leancentrum erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor.