Till innehåll på sidan

Hållbarhet i praktiken

För små och mellanstora företag: lär dig hur du utvecklar en hållbar verksamhet och hur du implementerar kunskaperna på din arbetsplats.

Kursbeskrivning

När:
2022
Träff 1: 4 oktober
Träff 2: 18 oktober
Träff 3: 8 november
Träff 4: 29 november
Träff 5: 15 december
Träff 6: 10 januari (2023)
Träff 7: 24 januari

Träffarna sker kl. 13.00 - 16:30

Plats:
Digitalt, på distans

Kostnad:
Kursen är avgiftsfri för små -och medelstora företag (godkännande beslutas av Tillväxtverket).

Stora företag faktureras 5 000 kr exkl moms per deltagare för kursen. 

Kurs-PM (pdf 205 kB)

 Anmäl dig här

Kontaktperson:

Vill du lära dig att använda olika metoder för att identifiera förbättringspotential för hållbarhet? Vet du hur du smidigt kan integrera förbättringsarbete kring miljö i det dagliga arbetet? Vill du lära dig verktyg för att införa nya arbetssätt i din organisation och hur du engagerar medarbetarna?

Denna praktiskt upplagda kurs ger dig kunskap om hur du kan stötta din verksamhet att bli mer hållbar. Idag har vi mindre än sju år på oss att klara 1,5-gradersmålet utifrån den CO2-budget, som FN:s klimatpanel beräknat.Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig del i den samhällsomställning som pågår.

Lika viktigt är det att vi ändrar arbetssätt och beteende i vardagen såväl som på arbetsplatsen för att minska miljöbelastningen.

Vem kan söka?

Kursen passar dig som arbetar i ledande befattning och som vill bygga och utveckla en hållbar verksamhet. Du är exempelvis produktionsledare, teamledare, projektledare, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig eller leankoordinator.

Observera att kursen riktar sig till små och mellanstora företag, med 10–249 anställda, med anknytning till fordonsindustrin och elektrifieringsomställningen.

Kursupplägg

Kursen är upplagd kring ett löpande uppdrag och har fyra huvudteman:

  1. Identifiera slöserier för att undvika risk för skada på människa och miljö.
  2. Använda förbättringsmetodik för miljö- och resurseffektiviseringar.
  3. Analysera och utveckla hållbara processer.
  4. Arbeta med visioner och mål för en långsiktig och hållbar utveckling.

Målgrupp

Yrkesverksamma personer i arbetsledande befattning.
 

Anmäl dig till kursen här

Anmälningar tas emot löpande i mån av plats.
Kontakta Malin Pops Runsten  om du har frågor.

Denna kurs drivs inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan KTH, Region Stockholm (projektägare), FKG samt Södertälje Science Park samt delfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU logo
Science Park logo
Region Stockholm logo
FKG logo