Till innehåll på sidan

Hållbart ledarskap med lean 2,0 hp

Varför leda? En fråga du bör kunna besvara för att kunna förbättra ditt eget ledarskap. Ditt ledarskap påverkar din omgivning och du kan med hjälp av ditt ledarskap bidra till både en bättre och mer givande arbetssituation för både dig och dina medarbetare samt en mer hållbar omgivning.

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska du kunna:

  • diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur detta påverkar ditt eget ledarskap,
  • översätta modeller och metoder till den egen situation och verksamhet, konkretisera dessa i en handlingsplan.

Kursupplägg

  • Kursen ges som web-baserad utbildning via Zoom fördelad på 13 träffar om 2 timmar vardera. Sista tillfället (examination) är 3 timmar. Varje träff leds av en värd och en föreläsare.
  • Varje träff innehåller normalt en redovisning av uppgift från föregående träff med efterföljande grupparbetet/diskussion och ett avsnitt om teori och praktik med en eller två inbjudna föreläsare.
  • Stor vikt läggs vid dialog under både föreläsningsmoment och grupparbeten, bl.a. kopplade till hemuppgifter.
  • Boken LedarStegen av Bengt Savén (ISBN: 9789187817434) används för att hålla samman teoridelar och övningar.
  • Kurslitteratur bekostas av deltagare.
  • Kursen examineras med diplom genom en rapport och muntlig redovisning. Närvaro krävs vid minst 10 av 13 tillfällen.
  • Max antal deltagare 30 stycken.

Målgrupp

Personer i arbetsledande befattning inom både den privata och den offentliga sektorn med grundkunskaper i lean.

Anmäl dig till kursen via Antagning.se

Kontakta Pia Bernengo  om du har frågor