Till innehåll på sidan

Hållbart ledarskap med lean 2,0 hp

Hur är man en god ledare i tider med snabba förändringar? Och vad kan ett gott ledarskap bidra med? I den här webbaserade kursen får du möjlighet att arbeta med de här frågorna, diskutera och bli inspirerad.

Kursens mål

Vad kommer du kunna efter kursen och vilken skillnad kan kunskaperna göra i din organisation?

 • Förstå och resonera kring modeller för Lean ledarskap 
 • Beskriva hur ledarskap, förbättringsarbete och hållbarhet samverkar och påverkar organisationers och ledares framgång
 • Översätta modeller och metoder till din egen situation och verksamhet, samt kunna konkretisera dessa i en handlingsplan.

Kursupplägg

 • Kursen är webbaserad (Zoom) och vi ses 12 gånger à 2 timmar. Examinationstillfället är 3 timmar.
 • Föreläsarna är både forskare och praktiker, dels från KTH, dels det privata näringslivet. Vi tycker att dialog är viktigt under både föreläsningar och grupparbeten.
 • Träffarna innehåller normalt också en redovisning av uppgift från föregående tillfälle.
 • Stor vikt läggs vid dialog under både föreläsningsmoment och grupparbeten, bl.a. kopplade till hemuppgifter.
 • Boken LedarStegen av Bengt Savén (ISBN: 9789187817434) används för att hålla samman teoridelar och övningar.
 • Kurslitteratur bekostas av deltagaren.
 • Kursen examineras med diplom genom en rapport och muntlig redovisning. Närvaro krävs på minst 9 av 12 tillfällen.
 • Max antal deltagare 20 stycken.

Målgrupp

Du som har en i arbetsledande befattning (chefer, projekt- och förbättringsledare), inom både den privata och offentliga sektorn. Du förutsätts ha grundkuns kaper i lean och van i rollen som ledare.

Anmäl dig till kursen via formulär

Kontakta Andreas Bohlin  om du har frågor