Föreläsare

Här presenteras våra föreläsare i kursen Lean ledarskap.

Bengt Savén
Bengt Savén – adj. Professor KTH och Saab AB - Bengt Savén kombinerar sitt uppdrag på Saab som Director Business Development med en tjänst på Kungliga Tekniska Högskolan som adjungerad Professor i Sustainable Leadership and Systematic Improvement. Bengt har omfattande praktisk ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer såväl i Sverige som utomlands. Han har exempelvis varit produktionsteknisk chef på ABB samt produktionschef, operativ direktör och vice VD inom Saabs verksamheter i Sverige och utomlands. Han har också varit ansvarig för lean-utveckling inom Saab AB och ingår i flera lean-agila nätverk. Bengt är författare till boken "LedarStegen".
Johanna Strömgren

Johanna Strömgren - civ. ing. och föreståndare för KTH Leancentrum samt del av ledningsgruppen på KTH Södertälje. Johanna har lång praktisk erfarenhet av leanarbete från sin tidigare roll som projektledare och Lean Six Sigma Black Belt på Alfa Laval. På KTH undervisar hon såväl studenter som yrkesverksamma inom bl.a. lean, kvalitetsteknik och förbättringsledning, där även praktisk träning genomförs med leanspel och ”Trampbilsfabriken”. Hon är kursansvarig för Lean produktion 7,5hp som genomförs i samarbete med Chalmers samt har tagit fram och utvecklat KTHs uppdragsutbildning Lean ledarskap 7,5hp. Hon har varit styrelseledamot i Lean forum i många år och har föreläst om lean på Linköpings universitet. Johanna är både regionledare och företagscoach för Stockholm i det nationella programmet Produktionslyftet, ansvarig för leanprogrammet i EU-projektet MatLust och driver nätverket Lean Excellence. Hon medverkar även i flertalet forum tillsammans med Södertälje kommun och Södertälje Science Park.

Kristina Palm

Kristina Palm – Lektor och prefekt vid KTH och forskare vid Karolinska Institutet, har i flera forskningsprojekt studerat ledarskap, engagemang, hälsa och ohälsa i arbetslivet. Forskningen belyser individen i arbetet med fokus på hälsa och välbefinnande. Fokus i forskningen just nu är hur det digitala gränslösa arbetslivet kan göras hållbart utifrån ett individperspektiv med hänsyn till både arbete och privatliv.

Simon Elvnäs
Simon Elvnäs - doktorand KTH som studerar tillämpad beteendeanalys i arbetsledning, vill genom sin forskning kunna hjälpa privata och offentliga organisationer i arbetet med att utveckla dagens organisatoriska modeller. I sina forskningsstudier har han kartlagt arbetsledande beteenden hos ett hundratal chefer på svenska arbetsplatser.
Richard Berglund
Richard Berglund - är civilingenjör och fil.dr. i arbetsvetenskap, projektledare och industriforskare inom produktion och arbetsliv vid tillverkningsindustrins branschinstitut Swerea IVF. Han arbetar med organisations- och företagsutveckling och med metodutveckling för olika förändringsprogram, bl.a. Produktionslyftet. Hans forskning har handlat om förutsättningar för engagemang hos medarbetare. Richard har genomfört uppdrag, projektarbete och rådgivning i omkring tusen svenska företag och är författare till bl.a. ”Lean i ledningen” och ”Det Värdefulla Engagemanget”.
Bengt Fjellstedt
Bengt Fjellstedt -har en bakgrund inom dagligvaruhandel med erfarenheter från ledande befattningar inom bl a Unilever, Kraft foods, och Coop Sverige, och därefter som konsult inom kommunikation och strategi. Under senare år har Bengt faciliterat stora förändrings/kulturresor med ledningsgrupper inom t ex OKQ8 och Saltå kvarn mot ett mera kunddrivet sätt att leda och organisera verksamheten. Ledarskap och utveckling som utgår från Integral-teorin och som visar på möjligheter för organisationer att utvecklas bortom lean ligger Bengt särskilt varmt om hjärtat.
Henric Alsterman

Henric Alsterman - Henric har lång erfarenhet av ledarskap och ledarskapsutveckling från både små och stora organisationer. De första stapplande stegen mot Lean (TPS) tog han i mitten av 80-talet som arbetsledare och produktionstekniker på ABB. Sedan 13 år arbetar Henric som konsult på Part Development AB. I den rollen arbetar han med att coacha organisationer i Lean och Lean Ledarskap. Under årens lopp har han arbetet med organisationer i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Afrika. Henric är Tekn.Dr inom flexibel tillverkning och är medförfattare till böckerna:

Lean – Gör avvikelser till framgång!
Ledarskap - Gör Lean till framgång!
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!

Anna Baglioni

Anna Baglioni - Vice President Sourcing & Supply Saab Aerostructures har examen som civ ing från KTH. Anna har arbetat med projektledning av industrialiseringsprojekt, varit chef för komposittillverkning hos Denel i Sydafrika, chef för Saab´s komposittillverkning i Linköping och är nu chef för inköp och anskaffning. Anna har stor ledarerfarenhet och av att utveckla både ledare och organisationer.

Mats Karlström

Mats Karlström – Vice President Lean & Verksamhetsutveckling Saab Aerostructures har erfarenhet från flera roller inom utveckling och produktion av flygplan. Han har bla varit chef för produktionsteknik/industrialisering, chef inom utveckling av Saab340/2000, chef för verktygstillverkning, plåttillverkning och komposit samt kvalitetschef. Mats har stor praktisk erfarenhet av lean inom både verkstad och på kontor.

Marmar Moayedfar

Marmar Moayedfar- Marmar har lång praktisk ledarerfarenhet inom offentlig sektor där hon har framgångsrikt implementerat ständiga förbättringar. Hennes förhållningssätt präglas av helhetssyn och lärande. Hon arbetar idag som stabschef på klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet.

Marmar är prisbelönt år 2014 med Karolina priset, föredömligt ledarskap och tillsammans med sina medarbetare samma år fick hon ta emot priset för föredömlig kvalitet och förbättringsarbete.