Föreläsare

Här presenteras våra föreläsare i kursen Lean ledarskap.

Bengt Savén
Bengt Savén – adj. professor KTH
Bengt kombinerar sin tjänst på Kungliga Tekniska Högskolan (som adjunctprofessor of Sustainable Leadership and Systematic Improvement) med en deltidstjänst på Telge AB samt egna uppdrag som föreläsare, utbildare och coach. Han har omfattande praktisk ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer såväl i Sverige som utomlands. Han har exempelvis varit produktionsteknisk chef på ABB samt produktionschef, operativ direktör och vice VD inom Saabs verksamheter i Sverige och utomlands. Han har också varit ansvarig för lean-utveckling inom Saab AB och ingår i flera lean-agila nätverk. Bengt är författare till böckerna "LedarStegen" och ”Bygga Ledarskap”.
Johanna Strömgren

Johanna Strömgren - civ. ing. och föreståndare för KTH Leancentrum samt del av ledningsgruppen på KTH Södertälje. Johanna har lång praktisk erfarenhet av leanarbete från sin tidigare roll som projektledare och Lean Six Sigma Black Belt på Alfa Laval. På KTH undervisar hon såväl studenter som yrkesverksamma inom bl.a. lean, kvalitetsteknik och förbättringsledning, där även praktisk träning genomförs med leanspel och ”Trampbilsfabriken”. Hon är kursansvarig för Lean produktion 7,5hp som genomförs i samarbete med Chalmers samt har tagit fram och utvecklat KTHs uppdragsutbildning Lean ledarskap 7,5hp. Hon har varit styrelseledamot i Lean forum i många år och har föreläst om lean på Linköpings universitet. Johanna är både regionledare och företagscoach för Stockholm i det nationella programmet Produktionslyftet, ansvarig för leanprogrammet i EU-projektet MatLust och driver nätverket Lean Excellence. Hon medverkar även i flertalet forum tillsammans med Södertälje kommun och Södertälje Science Park.

Kristina Palm

Kristina Palm – Lektor och prefekt vid KTH och forskare vid Karolinska Institutet, har i flera forskningsprojekt studerat ledarskap, engagemang, hälsa och ohälsa i arbetslivet. Forskningen belyser individen i arbetet med fokus på hälsa och välbefinnande. Fokus i forskningen just nu är hur det digitala gränslösa arbetslivet kan göras hållbart utifrån ett individperspektiv med hänsyn till både arbete och privatliv.

Simon Elvnäs
Simon Elvnäs - doktorand KTH som studerar tillämpad beteendeanalys i arbetsledning, vill genom sin forskning kunna hjälpa privata och offentliga organisationer i arbetet med att utveckla dagens organisatoriska modeller. I sina forskningsstudier har han kartlagt arbetsledande beteenden hos ett hundratal chefer på svenska arbetsplatser.
Richard Berglund
Richard Berglund - är civilingenjör och fil.dr. i arbetsvetenskap, projektledare och industriforskare inom produktion och arbetsliv vid tillverkningsindustrins branschinstitut Swerea IVF. Han arbetar med organisations- och företagsutveckling och med metodutveckling för olika förändringsprogram, bl.a. Produktionslyftet. Hans forskning har handlat om förutsättningar för engagemang hos medarbetare. Richard har genomfört uppdrag, projektarbete och rådgivning i omkring tusen svenska företag och är författare till bl.a. ”Lean i ledningen” och ”Det Värdefulla Engagemanget”.
Bengt Fjellstedt
Bengt Fjellstedt -har en bakgrund inom dagligvaruhandel med erfarenheter från ledande befattningar inom bl a Unilever, Kraft foods, och Coop Sverige, och därefter som konsult inom kommunikation och strategi. Under senare år har Bengt faciliterat stora förändrings/kulturresor med ledningsgrupper inom t ex OKQ8 och Saltå kvarn mot ett mera kunddrivet sätt att leda och organisera verksamheten. Ledarskap och utveckling som utgår från Integral-teorin och som visar på möjligheter för organisationer att utvecklas bortom lean ligger Bengt särskilt varmt om hjärtat.
Henric Alsterman

Henric Alsterman - Henric har lång erfarenhet av ledarskap och ledarskapsutveckling från både små och stora organisationer. De första stapplande stegen mot Lean (TPS) tog han i mitten av 80-talet som arbetsledare och produktionstekniker på ABB. Sedan 13 år arbetar Henric som konsult på Part Development AB. I den rollen arbetar han med att coacha organisationer i Lean och Lean Ledarskap. Under årens lopp har han arbetet med organisationer i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Afrika. Henric är Tekn.Dr inom flexibel tillverkning och är medförfattare till böckerna:

Lean – Gör avvikelser till framgång!
Ledarskap - Gör Lean till framgång!
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!