Lean Produktion HT 2020

Kursinformation

Kursen ges i samarbete mellan Chalmers Professional Education och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Kursdatum

Träff 1: 6-7 oktober, 2020 Strategier och principer för Lean

Träff 2: 4-5 november, 2020 Förbrukningsstyrd produktion

Träff 3: 1-2 december, 2020 Stabila processer och standardiserat arbetssätt

Träff 4: 13-14 januari, 2021 Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetoder, engagemang och delaktighet

Träff 5: 10-11 februari, 2021 Ledningssystemet, företagssamverkan och kulturförändring.

Plats

KTH Södertälje, Kvarnbergargatan 12

Anmälan

Anmälan

Kostnad

41 000 kronor (exklusive moms) per deltagare.
Priset inkluderar kurslitteratur, fika och lunch.