Till innehåll på sidan

KTH Leancentrum har tagit fram en ny 2-dagarskurs

Green Performance Map, metodiken i 5+1 steg  Metodiken är utformad av Belgran et al 2012.
Green Performance Map – metodik i 5+1 steg (Bellgran et al 2012)
Publicerad 2019-10-18

KTH Leancentrum har tagit fram en ny 2-dagarskurs, Lean & Green, som är en påbyggnadskurs i gröna lean-verktyg för de som vill bygga och utveckla en hållbar organisation.

Vi har idag mindre än nio år på oss att klara 1,5 gradersmålet utifrån den CO2-budget som IPCC (FN:s klimatpanel) beräknat. Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig del i den samhällsomställning som behövs, men lika viktigt är det att ändra arbetssätt och beteende i vardagen och på arbetsplatsen för att minska miljöbelastningen. I denna kurs får du träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Verktyget engagerar medarbetare och team att minska miljöpåverkan på den egna arbetsplatsen och bidrar också till att öka tempot i förbättringsarbetet.

Är du nyfiken på kursen kan du läsa mer om Lean & Green i länken nedan.

Lean & Green