Leancentrum utvecklar ett nytt training center

Johanna Strömgren berättar om Trampbilsfabriken för Kungen. Fotograf: Fredrik Sederholm
Publicerad 2018-05-25

KTH Leancentrum utvecklar ett nytt training center, där vi bl.a. har vår ”Trampbilsfabrik från Scania”, vilken Kungen visade stort intresse för under sitt besök på KTH Södertälje den 23 maj 2018.

Trampbilsfabriken är uppbyggd kring deltagarnas förbättringsarbete vid montering av trampbilar i en monteringslina och medan studenterna genomförde övningen passade Kungen på att ställa frågor kring arbetets upplägg.

- Genom forskningsprojektet DigiLog skapar vi tillsammans med bl.a. AstraZeneca och Scania även en digital simuleringsmiljö kopplad till Trampbilsfabriken, berättar Johanna Strömgren, föreståndare KTH Leancentrum. Vi fokuserar på tredje uppgiften och håller utbildningar, seminarier och nätverk för såväl studenter som yrkesverksamma inom näringslivet och offentlig sektor i samverkan med Södertälje Science Park, MatLust och Produktionslyftet.

Läs mer här