Till innehåll på sidan

Saltå Kvarn i medvind med lean

Saltå Kvarn har växt sedan företagets grundande 1964 och det har även sortimentet. (Foto: Saltå Kvarn)
Publicerad 2019-06-05

Saltå Kvarn har de senaste åren växt så det knakat – emellertid utan en strategisk plan. När det inte gick att jobba hårdare tog Saltå Kvarn hjälp av Leancentrum på KTH för att kunna fortsätta växa.

De flesta har sett de färgglatt illustrerade förpackningarna i 50-talsstil på hyllorna i mataffären. Sedan starten 1964 har Saltå Kvarn från sin bas i Ytterjärna producerat ekologiska, främst spannmålsbaserade, matvaror.

55 år senare har tiden kommit ikapp företaget och dess konsekventa tro på ekologisk produktion. Medvetenheten om miljö och vad vi äter har gjort att Saltå Kvarns produkter tilltalar en allt större kundgrupp, men samtidigt har konkurrensen hårdnat. Bara de senaste två decennierna har Saltå Kvarn vuxit från tiotalet anställda i början av 2000-talet till dagens runt 60 anställda.

Sebastian Rydenfalk, verksamhetsutvecklare på Saltå Kvarn.

– Alla våra verksamheter har växt fram under en tid av hög efterfrågan, och idag när konkurrensen har hårdnat behöver vi göra mer på samma resurser. Kafé, butik, kvarn och bageri har fått växa utan eftertanke, berättar Sebastian Rydenfalk, verksamhetsutvecklare på Saltå Kvarn.

Till slut går det inte att springa snabbare och jobba hårdare, man måste hitta lösningar som gör hela organisationen effektivare om man ska kunna växa, vilket blev tydligt hos Saltå Kvarn.

– När man tycker att det är enklare att åka till affären och köpa ett nytt verktyg än att ta sig tiden åt att leta reda på det gamla, är det kanske dags att se över hur man jobbar.

Framför allt kände Sebastian att företaget behövde bli bättre på att ta tillvara resurser. Allt från råvarorna till medarbetarna, vars kreativitet och idéer inte fick utrymme i organisationen. Och hur skulle man få personalen att dra åt samma håll?

Sebastian Rydenfalk vände sig till Leancentrum på KTH i Södertälje som han kände till som tidigare KTH-student. Och här startade en resa som skulle komma att förändra alla delar av Saltå Kvarn.

Tillsammans med Johanna Strömgren på Leancentrum fick man hjälp att identifiera de mest akuta förbättringsområdena.

Tack vare Lean lyckades man reducera ställtiden i kvarnen från 2,5 tim till 50 min. (Foto: Saltå Kvarn)

– Det handlade om att få till flödeseffektivitet i arbetet, nöjdare kunder, det vill säga leverera i tid och i rätt mängd, och dessutom få medarbetarna engagerade. För det här finns det effektiva verktyg men framförallt principer att lära sig av i produktionsfilosofin lean.

Företaget fick ett paket av utbildningar och lärdomar – kunskaper som alla på företaget har fått ta del av. Initialt låg fokus på ledningsgruppen och nyckelpersoner som utbildades i lean och förändringsledning. Därefter har varje anställd fått runt 60 timmar lean-träning, och ett par år senare är Saltå Kvarn ett ”nytt” företag, som Sebastian uttrycker saken.

– Det finns massor av positiva effekter, från ställtidsreducering till betydligt färre reklamationer. Men allra viktigast är hur kulturen på företaget har förändrats och går i rätt och önskvärd riktning. Genom enkla åtgärder som korta snabba fysiska möten där alla funktioner träffas varje dag, har vi börjat hjälpa varandra och inse att vi alla tillhör samma lag.

Är ni fullärda nu?

– O nej, ju mer man lär sig desto mer vill man göra, avslutar Sebastian Rydenfalk.

Text: Anna Gullers

PROBLEM: Saltå kvarns snabba tillväxt utan struktur omöjliggjorde ytterligare tillväxt.
LÖSNING: Utbildning hos Leancentrum på KTH i lean-filosofins verktygslådor.
RESULTAT: Förbättrad företagskultur där medarbetarna är engagerade, tar ansvar och hjälper varandra. Ställtidsreducering i kvarnen från 2,5 tim till 50 min. Historiskt låga konsumentreklamationer. Hela 18% snabbare plock och 30% färre plockfel i färdigvarulagret.  

Kontakt Leancentrum här