Uppstart Lean Produktion 7,5 hp

Publicerad 2018-04-18

Denna vecka startade vi upp en ny omgång av Uppdragsutbildningen Lean Produktion 7,5hp på KTH Leancentrum i Södertälje.

Kursen ges i samverkan med Chalmers och Produktionslyftet. Att det är kurs nr 94 nationellt säger en del om det behov som finns att träna chefer och medarbetare i flödeseffektivitet, förbättringsarbete och strategisk utveckling.