KTH Leancentrum - syfte och mål

Alla högskolor har som uppgift att samverka med det omgivande samhället så att forskningsresultat kommer till nytta. Detta kallas för högskolans "tredje uppgift" och är ett utav huvudsyftena med KTH Leancentrum. Vi ska vara en länk mellan näringslivet, offentlig sektor och akademin och siktar att skapa långsiktigt värde för alla dessa verksamheter. Vi ska även utveckla och dokumentera en svensk leanplattform genom lärande och ständiga förbättringar av Leancentrums pågående aktiviteter.

Vi ska därför:

  • vara ett kompetenscentrum där Lean-intresserade kan utbyta erfarenheter och höja sina kunskaper om Lean
  • vara förebild när det gäller värdegrund för och arbete med ständiga förbättringar
  • vara en länk mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor
  • skapa långsiktigt värde för våra intressenter, vilket bidrar till att företagen i Stockholmsregionen och Mälardalen stannar kvar och ges möjlighet att växa

Målsättningen är att stödja en sund och hållbar tillväxt som är bra för verksamhetens intressenter; ägare, medarbetare, kunder och samhälle. Det handlar om att med lean som strategi engagera alla organisationens medarbetare i utvecklingsresan och därmed stärka konkurrenskraften. Eftersom lean till stor del handlar om att hushålla med verksamhetens resurser och undvika slöseri, så är målet att effektiviteten ska öka utan att medarbetarna ska arbeta hårdare. På så sätt engageras hela organisationen i att utveckla hållbara arbetssätt som är smartare än de befintliga.

"Det handlar inte om att hönan ska värpa så många ägg som möjligt utan om att hönan mår bra. För hönor som mår bra värper många ägg."

Johanna Strömgren  har varit föreståndare för KTH Leancentrum sedan 2011 och leder arbetet i samarbete med en styrgrupp som utgörs av:

  • Monica Bellgran, Professor KTH HPU
  • Maria Carapi, Näringslivsutvecklare Destination Södertälje på Södertälje kommun.
  • Robert Kingfors, VD Södertälje Science Park
  • Magnus Wiktorsson, Prefekt för KTH Hållbar produktionsutveckling (HPU)
  • Bengt Savén, adj. Professor KTH HPU/KTH Leancentrum
  • Carolina Jarenius, Verksamhetsutvecklare KTH Leancentrum