Produktionslyftet i Stockholm

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där KTH ansvarar för region Stockholm (Stockholms län). Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En avgörande förutsättning för framgång är företagets beredskap till omprövning och eget hårt arbete.

Produktionslyftets Startprogram - Tema: Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean (pdf 456 kB)

”Ett jättebra, inspirerande utbildningsprogram med bra material där grundtanken är att arbeta med ledarskap! Jag har fått med mig både tankar och verktyg som jag nu använder mig av i verksamheten och redan ser frukten av.”

Janne Söderberg, Gruppchef, Dustcontrol AB

”Efter att ha gått "Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean" och läst boken ”Ledarstegen” så hugger jag med glädje igång med förbättringarna. Boken innehåller en mängd bra tips och exempel som gör införandet mycket enklare. Både kurs och bok kan rekommenderas!”

Göran Widolf, Produktionschef, Dustcontrol AB

Vill du veta mer?

Läs mer på produktionslyftet.se

Kontakta oss