Skip to main content

Annemarie Luger och Martin Tamm: Titel: Aspekter på motsättningen mellan teori och praktik i matematikundervisningen

Time: Fri 2019-05-10 10.30 - 12.00

Location: Room 306, House 6, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University

Page responsible:webmaster@math.kth.se
Belongs to: Department of Mathematics
Last changed: May 03, 2019