Skip to main content

Emma Wikberg: Om insatser för programstudenter under första terminen

Time: Fri 2019-03-22 11.00 - 12.00

Location: Room 14, House 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University

Lecturer: Emma Wikberg (Fysikum)

Abstract: TBA