Skip to main content

Huldt Love: Kvadratisk reciprocitet och två bevis

Time: Mon 2019-03-18 14.30 - 15.30

Location: Room 32, House 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University 

Respondent: Huldt Love

Supervisor: Torbjörn Tambour

Abstract: Den här texten behandlar Gauss sats om kvadratisk reciprocitet och presenterar två bevis av satsen. Det första beviset bygger på kongruensekvationer och moduloräkning. Det andra beviset använder den komplexa exponentialfunktionen.