Skip to main content

Ivar Blohm: Algebraiska ekvationer av lägre grad och introduktion till Galoisteorin

Time: Tue 2021-08-24 13.30 - 14.30

Location: Zoom, meeting ID: 695 2070 6048 (password required, contact arias@math.su.se)

Respondent: Ivar Blohm

Sammanfattning: I denna uppsats kommer vi att titta på ekvationer av lägre grad och bevisa att de går att lösa med en passande formel. Därefter förklarar vi varför det inte finns en generell lösningsformel för en ekvation av grad fem och högre. Uppsatsen avslutas med en introduktion till Galoisteorin.

Page responsible:webmaster@math.kth.se
Belongs to: Department of Mathematics
Last changed: Aug 20, 2021