Skip to main content

Lars Filipsson och Hans Thunberg: Seminarieverksamheten i kursen SF1661 - Perspektiv på matematik

Time: Fri 2022-12-09 12.15 - 13.00

Location: Seminarierum 3721

Video link: Zoom-länk

Lecturer: Lars Filipsson och Hans Thunberg

Lars Filipsson och Hans Thunberg berättar om seminarieverksamheten i kursen SF1661 - Perspektiv på matematik.