Skip to main content

Leo Gustafsson: Cayley-Hamiltons sats

BSc thesis presentation

Time: Mon 2020-06-01 10.30 - 11.30

Location: Zoom, meeting ID: 643 0807 4073

Participating: Leo Gustafsson

Supervisor: Alan Sola

Abstract

Den här uppsatsen behandlar Cayley-Hamiltons sats inom den linjära algebran där vi formulerar och visar hur satsen kan bevisas för en matris av storlek 1×1 till och med 3×3. Vi börjar med att gå igenom bakgrund om matriser, determinanter, vektorrum, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektoreroch diagonaliserbarhet av matriser för att sedan avsluta med beviset.