Skip to main content

Lina Hagel: Stirlingtalen

BSc thesis presentation

Time: Thu 2020-06-04 09.00 - 10.00

Location: Zoom, meeting ID: 643 0807 4073

Participating: Lina Hagel

Supervisor: Torbjörn Tambour

Abstract

Första gången man stöter på Stirlingtalen så är det allt som oftast inom kombinatoriken, men när James Stirling först introducerade dessa tal så var det inte för att lösa kombinatoriska problem. I detta arbete introduceras talen utifrån deras ursprungliga användningsområde, nämligen differenskalkylen. Det visar sig att Stirlingtalen av typ ett och två dyker upp som koefficienter då man relaterar en viss typ av talföljd till fallande fakulteter.