Skip to main content

Samuel Karlhager: Självrättande koder

Time: Thu 2021-12-16 14.00 - 15.00

Location: Zoom: 645 2950 1666, contact arias@math.su.se to get the password

Respondent: Samuel Karlhager

Abstract: För att kommunicera digitalt, såsom via datorer och mobiltelefoner, krävs att vi översätter vårt meddelande till ett språk som våra datorer förstår. Denna process kallas för kodning, respektive avkodning när det ska översättas tillbaka till en läsare. Här kan man skilja mellan linjära koder och cykliska koder, där den förstnämnda bygger på linjär algebra och matriser. Hammingkoder är en vanligt förekommande linjär kod. Cykliska koder, som exempelvis BCH- eller RS-koder, tar ytterligare ett steg och behandlar större datamängder och används mer frekvent i dagens teknik. För koder kan det ibland uppstå störningar som gör att budskapet riskerar förvrängas. Till koderna kan man då bygga in självrättande egenskaper som gör att meddelandet ändå kan levereras även om det sker en störning eller skada. Detta arbete syftar till att ge en överblick för olika självrättande koder, dess tillämpningar och för- /nackdelar.