Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Svenska matematikersamfundets höstmöte

Svenska matematikersamfundets höstmöte 2019 kommer att äga rum
den 22 november kl. 13–17 på KTH, sal D3.

Time: Fri 2019-11-22 13.00 - 17.00

Location: KTH, D3

Export to calendar

Program  

13.15–13.55 Andreas Strömbergsson, presentation av Michael Björklunds arbeten.

13.55–14.00 Prisutdelning, Wallenbergpriset.

14.10–14.30 Jonas Nordqvist
14.35–14.55 Jacob Muller
15.00–15.20 Tomas Berggren

15.20–15.45 Kaffe

15.45–16.05 Julian Mauersberger
16.10–16.30 Gustav Zickert
16.35–16.55 Samu Potka

17.00 Medlemsmöte. Dagordning finns i separat dokument.

19:00 Middag på för ändamålet lämplig plats.

Programmet för höstmötet finns som pdf här
Dagordning för medlemsmötet finns här

Se samfundets hemsida  för mer information.