Skip to main content

Vacancy: Professor of Combustion Engineering

Published Apr 29, 2013

Right now there is a vacant position as Professor of Combustion Engineering in the department of Machine Design out under "Vacant positions KTH." More information about the position can be found below (please note that ad is in Swedish only!):

Professor i förbränningsmotorteknik

Arbetsplatsen

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 14000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1700 forskarstuderande. KTH har nästan 4600 anställda.

Verksamheten vid skolan för industriell teknik och management omfattar de ingenjörs-, teknik och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt. Skolans kunskapsområden är energiteknik, industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, mikro- och nanoteknik samt industriell ekonomi, organisation och ledning.

Institutionen för maskinkonstruktion fokuserar på tekniska och organisatoriska frågor inom industriell design, innovation och produktutveckling. Forskningen vid institutionen omfattar produktutveckling i dess vidaste bemärkelse, från tekniska fenomen till ”innovation management”. Detta syns tydligt i utbildning, ett område som går hand i hand med forskning, tillsammans med en stark samverkan med näringslivet och ett internationellt nätverkande

Arbetsuppgifter

Ämnesområde
Förbränningsmotorteknik

Ämnesbeskrivning
Ämnet förbränningsmotorteknik omfattar förbränningsmotorn som system och dess delkomponenter. Detta omfattas av förbränningsprocessen, gasväxling, bränsleinsprutning och överladdning av kolvmotorer. Fokus är på energieffektivisering och effekten från användandet av alternativa bränslen inkluderande, partikelemissioner, buller och andra miljöproblem för förbränningsmotorn som system. Verksamheten bygger på kombinerat användande av simuleringsverktyg och studier i instrumenterade provceller.

Arbetsuppgifter
Att bygga upp och leda en världsledande forskningsgrupp och en excellent utbildning i ämnet.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Kvalifikationer

Behörighet
Kvalificerad att anställas som professor är den sökande som visat både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det aktuella ämnesområdet.

Bedömningsgrunder
Av betydelse för anställningen är dokumenterad vetenskaplig, pedagogisk, teknisk och administrativ skicklighet samt erfarenhet av ledarskap och social kompetens.

De sökande bedöms baserat på vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet och också sökandens förmåga att bidra till undervisning på både grund – och avancerad nivå samt forskarnivå.

Upplysningar

Ann-Kristin Eklund, frågor om ansökningsförfarandet Telefon: 08-790 69 97
E-post: akeklind@kth.se

Jonas Holmborn , Förest kompetenscentrumet CCGEx
Telefon: 08-790 78 48
E-post: holmborn@kth.se

Fackliga företrädare

Olle Jönsson , SACO
Telefon: 08-790 78 25
E-post: ollej@kth.se

Niclas Carlsson , ordf. ST
Telefon: 08-790 84 16
E-post: nc@kth.se

Per-Ove Öster , LO/SEKO
Telefon: 08-790 83 82
E-post: perove@admin.kth.se

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2013-06-30

Arbetsgivarens referensnummer: VL-2012-0101

Ansökan via post skickas till:
Kungliga Tekniska högskolan
Registrator, Brinellvägen 8
100 44Stockholm

För upplysningar om ansökningsförfarandet hänvisas till "CV-mall avseende ansökan om anställning som och befordran till professor/lektor". CV-mallen återfinns både i svensk och i engelsk version under http://www.kth.se/aktuellt/lediga-anstallningar/1.2112.

Samtliga handlingar, inklusive åberopade publikationer, skall inges i tre exemplar, fördelade i tre identiska paket. Aktuellt referensnummer VL-2012-0101 skall anges på samtliga exemplar.