Till innehåll på sidan

Några fakta om Stockholm trio

Ett sätt att beskriva omfattningen av Stockholm trio är genom en sammanfattning av relevanta siffror.

Antal studenter

61 900 studenter vilket motsvarar 17 procent av Sveriges totalt 357 000 studenter (siffror från våren 2022).

 • KI: 8 100
 • KTH: 14 100
 • SU: 36 700

Intäkter för forskning och forskarutbildning

13,5 mdr i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning vilket motsvarar 28 procent av Sveriges totalt 47,6 mdr.

 • KI: 6 339 mkr
 • KTH: 3 668 mkr
 • SU: 3 493 mkr

Anställda

Knappt 17 500 anställda (individer) vilket motsvarar 22 procent av totalt 79 300 anställda på Sveriges lärosäten.

 • KI: 6 250
 • KTH: 4 970
 • SU: 6 227

Doktorander

Knappt 5 000 doktorander vilket motsvarar 29 procent av alla 17 3700 doktorander i Sverige

 • KI: 2 087
 • KTH: 1 666
 • SU: 1 239

Källa: UKÄ:s statistikdatabas: Högskolan i siffror, 2021

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-12-18