Till innehåll på sidan

Några fakta om Stockholm trio

55 000 studenter. Motsvarar 16 procent av Sveriges totalt 349 000 studenter

 • KI: 7 600
 • KTH: 14 400
 • SU: 33 000

12,4 mdr i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning. Motsvarar 29 procent av Sveriges totalt 43,2 mdr

 • KI: 6 024 mkr
 • KTH: 3 252 mkr
 • SU: 3 134 mkr

Drygt 17 000 anställda (individer). Motsvarar 22 procent av totalt 76 000 anställda på Sveriges lärosäten

 • KI: 6 140
 • KTH: 4 680
 • SU: 6 250

Knappt 5 200 doktorander. Motsvarar 31 procent av alla 16 800 doktorander i Sverige

 • KI: 2 147
 • KTH: 1 711
 • SU: 1 307

UKÄ:s statistikdatabas: Högskolan i siffror, oktober 2019

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-05-28