Till innehåll på sidan

Lärande för jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH har som mål att integrera kunskap och medvetenhet om jämställdhet, mångfald och lika villkor i alla utbildningsprogram. Kunskapsinnehållet ska företrädesvis integreras i ämneslärandet i programmet.

Obligatorisk miniminivå för alla KTH:s program är att kunskap om jämställdhet, mångfald och lika villkor (och ibland genus) ska förmedlas och examineras i utbildningen, så att studenter vid examen:

  • kan förklara grundläggande begrepp och definitioner som rör jämställdhet, mångfald och lika villkor
  • kan tolka uttryck för ojämställdhet och ojämlikhet i samhälle och arbetsliv.
  • är medvetna om konsekvenser av ojämställdhet och ojämlikhet för teknik och samhällsutveckling
  • känner till att det finns diskrimineringslagstiftning, lagkrav på proaktiva åtgärder, jämställdhetspolitiska mål och att jämställdhet och minskad ojämlikhet är mål för hållbar utveckling
  • känner till metoder för förändring i organisationer som syftar till att öka jämställdhet, mångfald och lika villkor i samhälle och arbetsliv.

För lärare tillkommer:

  • Könsmedveten och inkluderande pedagogik (tillägg högskolepedagogik).

För forskarstuderande tillkommer:

  • Genus i forskning, teori och metod (tillägg forskarnivå).
Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-01-11