Till innehåll på sidan

Necessär - lärande för jämställdhet, mångfald och lika villkor

Välkommen till KTH:s Necessär för jämställdhet, mångfald och lika villkor! Vi fyller den kontinuerligt med tips, exempel och redskap om hur genusperspektiv, jämställdhet, mångfald och lika villkor kan integreras i undervisning, kurser och program. Necessären är tänkt för alla som undervisar, har utbildningsansvar och/eller på annat sätt arbetar med utbildning.

Stöd för lärande

Som stöd i arbetet med att integrera kunskap och medvetenhet om jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen har KTH utvecklat en Necessär med redskap för integrering av lärande för jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen.

För den som vill fördjupa sig finns det kurser kopplade till genus, jämställdhet, mångfald och lika villkor, både för studenter och lärare.

Vill du bidra med redskap till necessären?

Vi välkomnar tips, idéer och exempel för integrering av genusperspektiv, jämställdhet, mångfald och lika villkor i undervisning, kurser och program. Kontakta Lotta Delin, lottan@kth.se.

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-02-03