KTH:s priser och utmärkelser

KTH delar ut ett flertal priser och utmärkelser, främst KTH:s stora pris. Varje år utses också ett antal hedersdoktorer. Samt följande priser till såväl interna som externa mottagare.

Hedersdoktorer vid KTH

Hedersdoktorer utses för att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.

KTH:s stora pris

KTH:s stora pris delas ut årligen. Priset kommer från avkastningen från en donation från 1944 och uppgår för närvarande till 1 200 000 kronor.

Om KTH:s stora pris

KTH:s guldmedalj

Gunnar Björkman - Pristagare 2018

KTH:s guldmedalj i industrisamverkan uppmärksammar och premierar goda insatser för att främja en djup och nära samverkan mellan industri och akademi.

Janne Carlssons stipendium för Akademiskt ledarskap

Mottagare av stipendiet 2018 - Marita Hilliges

Stipendiets syfte är att stimulera verksamma personer inom den svenska akademiska världen att utveckla ledarskap, ytterligare ett syfte är att hedra Janne Carlsson för hans arbete med att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv.

Professor Wallquists bergsmedalj

Bergsmedaljen delas ut vart tionde år för att hedra framstående män inom produktionen och för att uppmärksamma själva yrket och för att göra den svenska bergshanteringen mer känd. Professor Gunnar Wallquists donation ska, enligt hans testamente, årligen dela ut en studiemedalj till den av respektive års honnörsstipendiater som presterat allra bäst. Det är också professor Wallquists önskan att mottagaren skall hållas hemlig ända fram till utdelningsögonblicket. Medaljen delas ut vid diplomutdelningen i maj.

Mer om medaljen samt tidigare medaljörer

Professor Wallquists studiemedalj

Rektors jämställdhets- och mångfaldspris

För att stärka jämställdhets- och mångfaldsarbetet har KTH och THS instiftat varsitt jämställdhets- och mångfaldspris. Priset tilldelas en anställd och en student som under året särskilt arbetat för att främja dessa frågor.

Pedagogiska priset

Patric Jensfelt och Tina Karrbom Gustavsson, pristagare 2017 Fotograf: Marc Femenia

Pedagogiska priset är ett resebidrag som årligen utdelas till lärare inom KTH för framstående insatser inom grundutbildningen.
Tidigare pristagare

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-18