Janne Carlssons stipendium för Akademiskt ledarskap

Stipendiet delas ut för att stimulera verksamma personer inom den svenska akademiska världen att utveckla ledarskap. Ytterligare ett syfte är att hedra Janne Carlsson för hans arbete med att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv.

Mottagare av stipendiet 2018 - Marita Hilliges

Stipendiet instiftades 1998 av Janne Carlsson insamlingsstiftelse för akademiskt ledarskap. De samlade resurserna ska användas till ett eller flera årliga stipendier, till en eller flera personer som gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap året innan.

Stipendiater

2018 Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF
2017 Joakim Lilliesköld, universitetslektor vid skolan för elektro- och systemteknik
2016 Cecilia Christersson, Vicerektor, Malmö högskola
2015 Sophia Hober, KTH
2014 Jan-Olov Höög, Karolinska institutet
2013 Johan Malmqvist, Chalmers universitet
2012 Stefan Nordlund, Stockholms universitet
2011 Katja Tollmar Grillner, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad KTH
2010 Folke Snickars, fakultetens dekanus KTH
2009 Helena Lindholm, Göteborgs universitet
2008 Ingrid Melinder, dekan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH

Innehållsansvarig:Kommunikationsavdelningen
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-21