KTH:s stora pris

Priset betalas årligen ut från avkastningen av stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944-års donation och uppgår för närvarande till 1 200000 kronor. Enligt donatorn, som önskat och förblivit anonym, ska belöningen utdelas till:

”Person som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets områden främjar Sveriges fortsatta materiella framåtskridande, eller person som genom vetenskaplig forskning funnit särskilt värdefulla principer eller metoder vilka är användbara för tillämpningar, som främjar ovan nämnda syfte, eller person som genom konstnärliga insatser ”utövar ett mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv”.

Mottagaren ska vara svensk medborgare och pristagaren måste närvara vid promotionsceremoni för att få ta emot priset.

Förslag kan lämnas av alla svenska medborgare, företag eller institutioner, senast den sista mars.

Förslagen skickas till

KTH, Registrator,
100 44 Stockholm
e-post: registrator@kth.se

Tidigare pristagare

Innehållsansvarig:Kommunikationsavdelningen
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-09-12