Till innehåll på sidan

Byggnaderna och arkitekturen

När Röda Korsets Sjukhus blev KTH Huset

2013 flyttade stora delar av universitetsförvaltningen på KTH från den gamla administrationsbyggnaden på Valhallavägen 79 till nyrenoverade lokaler i före detta Röda Korsets Sjukhus på Brinellvägen 8. En byggnad som fick namnet KTH Huset.

Röda Korsets Sjukhus ritades av arkitekten Carl Westman och stod klart 1927. Akademiska Hus förvärvade fastigheten 2010 och efter några års ombyggnad var det klart för
inflytt.

I den här podcasten - i serien Campus 100 år - berättar Maria Granath, avdelningschef på Miljö och byggnadsavdelningen, om byggnaden som KTH tog över efter Röda Korsets Sjukhus samt om ombyggnaden.

Kårhuset Nymble – ett av de främsta svenska funkisexemplen

Kårhuset Nymble på KTH:s campus vid Valhallavägen invigdes strax efter Stockholmsutställningen 1930 då funktionalismen fick sitt genombrott i Sverige. Och Nymble, som ritades av arkitekterna Uno Åhrén och Sven Markelius, räknas som ett av de främsta exemplen på funktionalism i Sverige.

I den här podcasten berättar arkitekturhistorikern Martin Rörby om Nymble, hur det gick till när Åhrén och Markelius fick uppdraget att rita kårhuset och deras tankar och idéer kring denna byggnad.

Reaktorhallen lockar nya besökare

Inom teater, musik och konst. Men fortfarande finns plats för innovativ forskning i bergrummet där Sveriges första kärnreaktor hölls i drift. Hör föreståndaren Leif Handberg berätta om en av KTH:s omtalade miljöer i podcast-serien ”KTH Campus 100 år”.

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-03-12