Policyer och handlingsplaner

Här presenteras ett urval av de dokument som KTH utarbetat i form av policyer och handlingsplaner.

Universitetsstyrelsens övergripande bestämmelser om KTH:s organisation samt styrelsens policyer och riktlinjer i verksamhetsövergripande frågor finns på intranätet.

Övergripande styrning

Till sidans topp