KTH:s vision och utvecklingsplan

Visionen och utvecklingsplanen är två av KTH:s centrala styrdokument. Visionen utgör underlag och stöd för beslut på lång sikt. Utvecklingsplanen visar på riktningen för KTH för de kommande åren.

Fokus, vägval och riktning. Det är avgörande ingredienser i KTH:s utvecklingsplan som ska vara vägledande för vårt arbete under de kommande sex åren. Utvecklingsplanen är ett dokument att återkomma till och luta sig mot och som svarar på frågorna vad är, vad vill och vart ska KTH.

KTH:s vision (Intranätet)

KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 (Intranätet)

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-01-09