Till innehåll på sidan

KTH:s vision och utvecklingsplan

Visionen och utvecklingsplanen är KTH:s måldokument. Visionen utgör underlag och stöd för beslut på lång sikt. Utvecklingsplanen visar på riktningen för KTH för de kommande åren.

Vision 2027

Visionen fastställdes av KTH:s styrelse den 15 december 2011. Beslutet föregicks av en öppen process som involverade ett stort antal personer inom och utom KTH. Visionen har följande rubriker:

 • KTH:s omvärld
 • KTH:s identitet
 • Karriärer vid KTH
 • KTH:s utbildning
 • KTH:s forskning
 • KTH:s samverkan
 • KTH:s campusmiljöer

KTH:s vision (Intranätet)

Utvecklingsplan 2018-2023

Fokus, vägval och riktning. Det är avgörande ingredienser i KTH:s utvecklingsplan som ska vara vägledande för vårt arbete under de kommande sex åren. Utvecklingsplanen är ett dokument att återkomma till och luta sig mot och som svarar på frågorna vad är, vad vill och vart ska KTH. Utvecklingsplanen har följande rubriker (de fyra sista utgör KTH:s pelare):

 • Rektors förord
 • Ett ledande KTH
 • Ett integrerat KTH
 • Ett synligt KTH
 • Ett öppet KTH
 • Ett KTH för en mer digitaliserad värld
 • Ett KTH för en mer hållbar värld
 • Ett KTH i en global värld
 • Ett jämställt KTH

KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 (Intranätet)

Innehållsansvarig:Ledningskansliet
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-11-27