Till innehåll på sidan

Policyer och handlingsplaner

Här presenteras ett urval av de dokument som KTH utarbetat i form av policyer och handlingsplaner.

Universitetsstyrelsens övergripande bestämmelser om KTH:s organisation samt styrelsens policyer och riktlinjer i verksamhetsövergripande frågor finns på intranätet.

Övergripande styrning (Intranätet)

Innehållsansvarig:Ledningskansliet
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2017-07-05