Till innehåll på sidan

Vad är rankning?

Internationella rankninglistor som mäter universitets excellens inom forskning, utbildning och samverkan har de senaste åren fått allt större genomslag i omvärlden.

Den ökade betydelsen för rankninglistor beror till stor del på nationell prestige, oro över utbildnings- och forskningskvalitet, prestationsförmåga och framförallt den globala konkurrensförmågan.

Rankninglistorna tillgodoser behovet av att ge enkel och lättillgänglig information om ett universitet och dess kvalitet, och listar universitet på både en övergripande universitetsnivå och utifrån en rent ämnesmässig bedömning.

Varför är det viktigt med rankning?

Varför är det viktigt med rankning?

  • Rankning kan vara avgörande för rekrytering av studenter i och med den hårdnande konkurrensen bland internationella universitet.

  • Alumner från högt rankade universitet har ofta bättre möjligheter till mer högkvalificerade arbeten.

  • För rekrytering av lärare och forskare.

  • En bra rankning ger bättre möjligheter till internationella samarbeten med högt ansedda universitet.

  • Större chans att vinna forskningsmedelsutlysningar och satsningar på excellens.