Till innehåll på sidan

Vad mäter rankingar?

De olika rankinglistorna använder flera indikatorer, som skiljer sig mellan de olika listorna, för att slå fast ett universitets placering och poäng.

De internationella rankinglistorna för World Class Universities mäter universitetetens prestationer genom:

 • antal priser och särskilda prestationer (exempelvis Nobelpris, Fieldsmedaljer, Turing Awards och antal identifierade HiCi researchers hos Thomson Reuters)
 • ryktesmätningar via enkät (som vänder sig till akademiker och arbetsgivare)
 • prestationsmått (antal studenter per fakultet, inkomst per fakultet) och andelar (andel internationella studenter, andel internationell fakultet och andel studenter på avancerad nivå)
 • bibliometriska indikatorer, vanligen i tre eller femåriga tidsintervaller i vissa fall tio och elvaåriga, vars underlag antingen hämtats ur Web of Science (ARWU, CWTS och NTU (tidigare HEEACT)) eller Scopus (THE och QS):
  • forskningsimpact
   • ”råa” citeringar (vilket gynnar forskningsintensiva lärosäten med ett stort antal anställda forskare och de med särskild inriktning mot medicin och naturvetenskap),
   • medelantalet citeringar och fältnormerad citeringsgrad (den viktigaste indikatorn för kvalitet)
  • forskningsexcellens
   • publikationer som är bland de tio procent mest citerade klassade inom samma ämnesområde (Topp tio procent),
   • H-index (ett mått som mäter kvalitet men där även lärosätets storlek i forskningshänseende har stor inverkan) och antal/andel högciterade publikationer, samt
   • antal/andel publikationer i High Impact Journals. Forskningsproduktion mäts vanligen genom antal publikationer och antal publikationer per lärare och forskare.
  • forskningsproduktion
   • antal publikationer
   • antal publikationer per lärare och forskare
   • andel publikationer i internationellt samarbete
   • andel publikationer i samarbete med näringslivet

I rankingar används även annan statistik som uppgifter om inkomster, antal lärare, forskare, internationella lärare och forskare, studenter, internationella studenter och examina. Det underlaget används för att få fram medelvärden som syftar till att mäta produktion och effektivitet.