Till innehåll på sidan

Glastaket som stoppar kvinnliga professorer krossas

KTH gillar mångfald
KTH gillar mångfald
Publicerad 2010-03-31

På två år ska antalet kvinnliga professor på KTH fördubblas. Det säger Gustav Amberg, vicerektor för fakultetsförnyelse och jämställdhet på KTH. Medicinen som ska göra universitetet till en mer jämställd arbetsplats heter Tenure Track.

Gustav Amberg, vicerektor för fakultetsförnyelse och jämställdhet på KTH.
Gustav Amberg, vicerektor för fakultetsförnyelse och jämställdhet på KTH.

– Idag är 8 procent av KTH:s professorer kvinnor. Vi som mål att till 2012 nå 15 procent. Inom 5 till 10 år, när de förändringar vi gör nu har fått fullt genomslag, förväntar vi oss ännu bättre siffror - mellan 40 och 60 procent kvinnor, säger Gustav Amberg.

Anledningen är karriärsystemet Tenure Track, som även efter 2012 alltså förväntas bidra till KTH som en allt mer jämställd arbetsplats. Detta genom att universitetet kan erbjuda en tydligare karriärväg, där tjänsterna är förutsägbara och där blivande professorer vet vad som gäller från dag ett.

– I dagsläget är det många kvinnor som väljer bort en akademisk karriär och hoppar av KTH efter disputationen. Samtidigt visar flera undersökningar i den här frågan att kvinnor i högre grad än män efterfrågar tydlighet och klara regler. Hela vårt upplägg adresseras mot detta behov genom att systemet ska vara mer förutsägbart, säger Gustav Amberg.

Mer konkret innebär det att KTH vid anställningen av biträdande lektorer planerar för ett behov av lektorer inom fem år och därpå professorer om ytterligare fem år. För att vara säkra på att de ges förutsättningar att lyckas så skapar KTH också ett karriärutvecklingssystem.

– En sådan tydlighet och förutsägbarhet i Tenure Track kommer att vara gynnsamt för både män och kvinnor som vill göra karriär på KTH, men inte minst för att kunna rekrytera fler kvinnliga forskare. Det är även viktigt att poängtera att Tenure Track är en djupgående och permanent förändring från grunden för en akademisk karriär på KTH. Det är ingen kortsiktig satsning, säger Gustav Amberg.

KTH är först ut i Sverige med Tenure Track, och i kölvattnet ligger KI och Stockholms Universitet som börjat titta närmare på karriärsystemet. Behovet av en enda lösning är stort.

– Svenska eller europeiska universitet har inget gemensamt karriärsystem, det handlar snarare om ett träsk av olika lösningar, säger Gustav Amberg.

Tenure Track har hittills varit en succé - mellan 8 till 10 sökande per tjänst under Tenure Track. Det ska jämföras med ett par sökande per tjänst som var fallet tidigare.

För mer information, kontakta Gustav Amberg på 08 - 790 75 34 eller gustava@mech.kth.se.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2010-03-31