Gymnasiearbeten på KTH och Vetenskapens Hus

Vi vill bjuda in dig till att göra ditt gymnasiearbete i samarbete med KTH och Vetenskapens Hus. För dig som elev innebär detta en möjlighet till ämnesfördjupning och kontakt med högre utbildning. För oss på KTH är det en möjlighet att stärka kontakten med gymnasiets elever och lärare, vilket är viktigt för att vi ska kunna erbjuda en relevant utbildning.

Om du är intresserad tar du eller din grupp tillsammans med ansvarig gymnasielärare kontakt med den person (bihandledaren) på KTH eller Vetenskapens Hus inom det område du eller ni är intresserade att arbeta inom. Bihandledaren, gymnasieläraren och eleven eller eleverna tar tillsammans fram ett lämpligt upplägg för gymnasiearbetet. Gymnasieläraren ansvarar för examinationen med ämnesstöd av bihandledaren på KTH eller Vetenskapens Hus.

Har du frågor om att göra gymnasiearbete på KTH eller Vetenskapens hus?

Kontakta:
Marcus Angelin, KTH, angelin@kth.se

Vetenskapens Hus

På Vetenskapens Hus har du möjlighet att göra ditt gymnasiearbete inom fysik, kemi och matematik. Vissa arbeten går löpande under terminen medan några går mer koncentrerat. Du kan välja att arbeta själv eller i grupp. I projekten lägger vi också stor tyngd på själva forskningsmetodiken.

Läs mer om vilka projekt som är aktuella just nu på Vetenskapens Hus hemsida

KTH

Nedan finns forskare, lärare och doktorander på KTH som är intresserade av att vara bihandledare för gymnasiearbeten, ordnade efter ämnesområden. Välkommen att ta kontakt med den eller de personer vars områden du är intresserad av.

Kemi

Kemiteknik, separationsprocesser, resursåtervinning
Kontaktperson: Kerstin Forsberg, kerstino@kth.se

Polymerteknologi, polymerkemi, nedbrytbara plaster och miljö
Kontaktperson: Karin Odelius, hoem@kth.se

Kemi i fotoelektrokemiska solceller, elektrokemi, fotokemi och oorganisk syntesis
Kontaktperson: James Gardner, jgardner@kth.se

Bioteknologi

Molekylärbiologi, bioteknologi, antikroppar
Kontaktperson: Johan Nilvebrant, johanni@kth.se

Fysik

Laserbearbetning/strukturering, optik, fotonik, optiska fibrer, fiber bragg gitter, litografi/holografi
Kontaktperson: Patrik Holmberg, ph@laserphysics.kth.se
Kontaktperson: Charlotte Liljestrand, cl@laserphysics.kth.se

Kärnfysik med tekniska/medicinska tillämpningar
Kontaktperson: Bo Cederwall, bc@kth.se

Ultraljud
Kontaktperson: Martin Viklund, martin.wiklund@biox.kth.se

Sound waves, ultrasound, fluidics, micro fabrication and lab on chip systems
Kontaktperson: Ida Sadat Iranmanesh, isir@kth.se

Fusionsplasmafysik

Fusionsenergi
Kontaktperson: Jan Scheffel, jans@kth.se

Farkost och flyg

Arbetsmiljö på högfartsbåtar
Kontaktperson: Katrin Olausson, katrinol@kth.se

Fartygskonstruktion, skeppsteknik, undervattensfarkoster, segling
Kontaktperson: Jakob Kuttenkeuler

Ljud och vibrationer i båtar, flyg, tåg och vägfordon
Kontaktperson: Oskar Lundberg, oskarl@kth.se

Svetsning, konstruktion av anläggningsmaskiner och kvalitetssystem
Kontaktperson: Thomas Holmstrand, thoste@kth.se

Maskinkonstruktion

Mekatronik, inbyggda system (med intresse för bl a UAV:er, safety, programmering och forskningsmetodik)
Kontaktperson: Fredrik Asplund, fasplund@kth.se

Energiteknik

Energiteknik/ strömningsmekanik
Kontaktperson: Jens Fridh, jens.fridh@energy.kth.se

Solpaneler, solceller och vindkraft samt energieffektivisering
Kontaktperson: Peter Hill, peter.hill@energy.kth.se

Matematik

Matematik (algebra, analys, kombinatorik)
Kontaktperson: David Rydh, dary@math.kth.se

Matematisk statistik

Artificiell intelligens eller finans
Kontaktperson: Jonas Hallgren, jonas@math.kth.se

Numerisk analys

Numerisk analys
Kontaktperson: Jennifer Grünig, jgrunig@kth.se

Beräkningsteknik (numeriska metoder + programmering)
Kontaktperson: Lennart Edsberg, edsberg@nada.kth.se

Matematik/Scientific Computing/matematisk modellering
Kontaktperson: Michael Hanke, hanke@nada.kth.se

Kommunikation och signalbehandling

Kommunikationsnät, internet och mobilkommunikation
Kontaktperson: Gunnar Karlsson, gk@ee.kth.se

Kommunikationsnät
Kontaktperson: Viktoria Fodor, vjfodor@kth.se

Kommunikation
Kontaktperson: Lars Rasmussen, lkra@kth.se

Kommunikation
Kontaktperson: Ragnar Thobaben, ragnart@kth.se

Signalbehandling
Kontaktperson: Magnus Jansson, janssonm@kth.se

Mikro- och nanosystem

Mikro-, nano- och sensorteknologi
Kontaktperson: Frank Niklaus, frank.niklaus@ee.kth.se

Elektriska system

Kraftelektronik, elkraftteknik, HVDC FACTS, halvledare
Kontaktperson: Tomas U. Jonsson, tomas.u.jonsson@se.abb.com

Mark- och vattenteknik

Vatten- och biståndsfrågor
Kontaktperson: Göran Baurne, baurne@kth.se

Mark- och vattenkemi, föroreningar av mark och vatten
Kontaktperson: Gunnar Jacks, gunnjack@kth.se

Trafik

Kollektivtrafik
Kontaktperson: Karl Kottenhoff, karl.kottenhoff@abe.kth.se

Arkitektur

Miljonprogrammet
Kontaktperson: Erik Stenberg, erik.stenberg@arch.kth.se

Arkitektur/byggvetenskap/samhällsplanering
Kontaktperson: Stefan Petersson, stefan.petersson@arch.kth.se

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-06-11