Samarbete med gymnasieskolor

KTH söker samarbete med gymnasieskolan på många olika nivåer. Samarbetet är speciellt viktigt när både högskoleutbildningar och gymnasieskolan utvecklas. För KTH:s rekrytering är det viktigt att både lärare och elever på gymnasiet får inblick i såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. För att kunna möta gymnasiets elever på rätt sätt måste KTH samtidigt känna till gymnasieskolan, och vid behov förändra utbildningen och undervisningen.

Utbildningsinformation

Vi erbjuder inspirerande utbildningsinformation för gymnasieelever om ingenjörsyrket, livet som student och högskolestudier. KTH:s studentambassadörer kan både ta emot gymnasieelever på campus eller åka ut till gymnasieskolor för att hålla seminarium om KTH. Under våren kan elever besöka KTH under Öppet hus i mars.

Träffa KTH

Matematik

Matematiken är ett av de viktigare kunskapsområdena för studerande vid naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, det gäller såväl på gymnasiet som i högskolan. KTH Matematik erbjuder bland annat repetitionskurser, som KTH:s Sommarmatematik , inför de kommande högskolestudierna och intresseväckande aktiviteter som KTH:s Matematiska cirkel .

För dig som är matematiklärare och vill komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet, än den man vanligen lär ut på gymnasiet, och möta lärare med samma passion finns samarbetsprojektet Matematisk forum för lärare.

Institutionen för Matematik

Gymnasiesamarbete med Matematikinstitutionen

Teknologen som vikare

KTH och Stockholms Universitet har tillsammans startat samarbetet Lärarjouren . Här kan intresserade gymnasieskolor genom jouren anlita studenter som vikarier. Studenterna har alla genomgått en kortare pedagogisk utbildning.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-11