Till innehåll på sidan

De vill visualisera matens klimatpåverkan

Klimato - Mål 13

Publicerad 2018-03-23

Intresset för klimatsmart mat växer, och många har börjat göra medvetna val för vad de lägger på tallriken. Men hur vet man egentligen vilka alternativ som är bäst för miljön? Klimato vill göra matens klimatpåverkan synlig för både de som äter och säljer den.

Idag kommer 25% av Sveriges totala CO2e-utsläppet från livsmedelsindustrin. Samtidigt finns det en växande medvetenhet för klimatsmart mat. De flesta vet att nötkött är sämre för miljön än ärtor, men hur står sig ris mot pasta, kyckling mot fisk, eller svenska tomater mot spanska?

Klimato kom in i KTH Innovations process i juli 2017, och sen dess har det gått fort. Deras idé går ut på att märka mat med sitt CO2e-utsläpp uttryckt som en del av en “daglig budget” - likt hur vi räknar kalorier idag. Genom att visa matens klimatpåverkan på en skala tror de att de kan skapa bra incitament för konsumenter att ändra sina matvanor till det bättre.

Klimato har börjat sitt arbete i Sverige, men de hoppas att deras tjänst i framtiden ska kunna nå även utanför landets gränser, och göra skillnad på en global skala. År 2015 enades världens ledare om 17 globala mål för hållbar utveckling. Genom att öka människors kunskap om matens klimatpåverkan och öka medvetenheten för frågan hos både individer och institutioner bidrar Klimato till mål nummer 13, Bekämpa Klimatförändringarna.

Anton Unger, en av Klimatos grundare, säger:

- Ett av problemen kring klimatförändringarna är att dess följder är lätta att avfärda i utvecklade och rika delar av världen, men faktum är att många av följderna av klimatförändring som vi kan se idag, drabbar fattiga utvecklingsregioner hårdare.

Han fortsätter:

- Klimatförändringarna är ett globalt problem som kräver globala mål och samhällsanpassade lösningar. Om vi på något sätt kan bidra till att de globala målen nås, så är vi nöjda.

Vill du veta mer om Klimatos arbete? Besök deras hemsida här.  

Klimato är ett av många exempel på startups från KTH Innovation som kommit på smarta lösningar som kan bidra till de Globala Målens uppfyllande. Under veckorna som kommer vi att lyfta fler exempel på hur teknik kan göra skillnad för världen!