Till innehåll på sidan

KTH Innovation lanserar nytt mentorprogram för forskare 

Porträtt av Elaheh Etemadi
Elaheh Etemadi, doktorand på Institutionen för Hållfasthetslära fick en mentor via KTH Innovation.
Publicerad 2020-10-29

Nu lanserar KTH Innovation ett mentorprogram där forskare och anställda på KTH matchas mot erfarna mentorer från näringslivet. Mentorerna fungerar som bollplank och dörröppnare och kan dessutom bidra med nya perspektiv på nyttiggörande och kommersialisering. Syftet är att skapa ännu bättre förutsättningar för forskare på KTH att nyttiggöra sin forskning. 

- Som forskare och anställd på KTH har man enormt stora kunskaper inom sitt fält och den akademiska världen, men man har inte alltid haft särskilt mycket kontakt mot näringslivet. Någon som precis börjat nyttiggöra sin forskning eller utveckla en idé kommer möta många nya frågor på vägen. Att sitta ned och prata med en mentor med erfarenhet från näringslivet kan bidra med nya perspektiv, berättar Magnus Oskarsson, Projektledare Affärsrelationer på KTH Innovation. 

Kärnan är det personliga samtalet

Porträtt av Magnus Oskarsson
Magnus Oskarsson är Projektledare för affärsrelationer på KTH Innovation

Liknande program finns på många universitet runt om i världen, bland annat på MIT, som KTH Innovation besökte förra året inom internationaliseringsprogrammet Brighter. Mentorn ersätter inte affärsutvecklingscoachen från KTH Innovation, utan bidrar med en extra nivå av stöd med nya insikter och nätverk.  

- Kärnan i programmet är det personliga samtalet mellan forskaren och mentorn. De får tillfälle att sitta ned och diskutera vilka konkreta utmaningar som forskaren just nu står inför i sitt nyttiggörandeprojekt och utbyta erfarenheter med varandra. Mentorn kan till exempel hjälpa till att bryta ned arbetet i delmål eller utveckla strategier för att ta idén vidare, säger Magnus.

Programmet pågår under sex månader, med en gemensam kick-off och avslutning för alla deltagare men under programmets gång får forskaren och mentorn själva boka in möten utifrån sina scheman. Parallellt fortsätter KTH Innovations stöd inom affärsutvecklingscoaching, finansiering, rekrytering, och stöd inom patent och avtal.  

"En av de bästa sakerna som hänt mig på KTH"

En av deltagarna i pilotomgången av programmet som pågick under våren är Elaheh Etemadi, doktorand på Institutionen för Hållfasthetslära på Skolan för teknikvetenskap vid KTH. Under tiden för mentorprogrammet jobbade Elaheh på att utveckla Joosh, en tjänst för att automatisera inspektionen av defekter i svetsfogar. Elaheh matchades med Håkan Nytorp som har 30 års erfarenhet från ABB och nu är aktiv som investerare.  

- Håkan var verkligen den mentor jag hade önskat mig. Han lärde mig väldigt mycket om hur jag ska tänka, vad som är viktigt att fokusera på och dessutom gav han mig jättebra kontakter. Att få en mentor är en av de bästa sakerna som hänt mig sedan jag kom till KTH.

"Kul att jobba med yngre personer"

Intresset för att stötta innovatörer från KTH är stort och sedan programmets pilotomgång i våras har antalet medlemmar växt stadigt. Mentorerna engagerar sig frivilligt och pro-bono. Att vara mentor har också visat sig vara utvecklande.  

- Min adept Elaheh är jätteambitiös och ställde väldigt bra frågor, berättar Håkan Nytorp. Det är kul att jobba med yngre personer och förstå hur de tänker och det var lika mycket en lärandeprocess för mig som mentor. Jag kan ju bidra med erfarenhet men ville också få ut något av utbytet och det fick jag med råge!

Ansökan är öppen

Ansökan till programmet är öppen till den 25 november. Vem borde söka?

- Programmet passar för både forskare som är intresserade av att börja skapa nytta med sin forskning, och de som kommit en bit på vägen med sitt nyttiggörandeprojekt, avslutar Magnus. Det viktiga är att man är nyfiken och engagerad och har en vilja att lära sig.  

Ansök till KTH Innovations mentorprogram

I KTH Innovations mentorprogram matchas forskare från KTH med erfarna mentorer från näringslivet. Mentorerna fungerar som bollplank och dörröppnare och kan bidra med nya perspektiv på nyttiggörande.

Text: Lisa Bäckman