Till innehåll på sidan

LocalLife vill hitta tillbaka till grannsamverkan

Publicerad 2017-05-31

Vi talar allt mer om smarta städer idag, men vad menas egentligen med en smart stad och vad är utmaningarna med dem? KTH Innovation träffade Hossein Shahrokni, postdoc på KTH och en av medgrundarna till LocalLife.

Smarta städer, ett snabbväxande fenomen vi hör mer och mer om, blev starten för LocalLife. KTH-startupet som inriktat sig på att stärka lokalsamhället med medborgaren i fokus.

– Begreppet smarta städer handlar till stor del om delaktighet och så kallad ”citizen empowerment”. I praktiken är dock majoriteten av de smarta städer vi ser idag utvecklade med ett sk. top-down tänk, utan att verkligen utgå ifrån vilka behov medborgarna vill få tillfredsställda, säger Hossein Shahrokni, grundare av LocalLife.

Hossein Shahrokni, medgrundare av LocalLife. Foto: Privat.

Medborgarna i fokus

KTH-bolaget är ett socialt nätverk för boende i grannskapet och grundades 2015 som ett resultat av ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova, Smart City SRS. Då dagens smart city-lösningar fungerar bra på stads- och infrastrukturnivå fungerar det tyvärr mindre bra när det kommer till individnivå då dagens lösning inte möter medborgarnas behov på deras villkor.

– Ta smarta elnätet som exempel. Det har alltid fungerat att du tvättar när du vill och du tänker knappast på din elförbrukning, den bara finns där och fungerar som den ska. Plötsligt uppmanas du att anpassa dig till elnätet och ändra dina vanor, och då är det inte svårt att förstå om det uppstår ett visst motstånd från slutanvändarna, säger Hossein Shahrokni.

"Vi tänker inte på att vi är lokalt isolerade"

Utmaningen blev därför att identifiera ett verkligt behov hos de boende som ansatsen för en lösning. Teamet uppmärksammade en stark global trend i takt med digitaliseringen, att vi blir allt mer globalt uppkopplade och har mer kontakt med vänner, familj och kollegor oavsett var de bor i världen samtidigtsom vi tappar kontakten med lokalsamhället. Och den lokala isoleringen har lett till att mer än 70% av befolkningen inte känner en enda av sina grannar. Engagemanget och interaktioner mellan boende i ett närområde är något som Hossein Shahrokni menar är en av samhällets grundstenar och något vi tills nu har tagit för givet.

– Vi tänker inte på att vi är lokalt isolerade men det finns så mycket våra grannar vet och kan som vi inte kan hitta på Google, säger han.

Detta blev öppningen för LocalLife, som vill lyfta fram medborgarna i fokus i den smarta staden genom och förenkla deras möjlighet att samordna sig, kommunicera, dela information och saker med varandra. Med deras tekniska lösning binder LocalLife samman det fysiska rummet med det digitala och fungerar som en säker lokal infrastruktur med verifierade användare på tre nivåer: fastighet/Brf, grannskap och lokalsamhälle. Denna infrastruktur möjliggör för integration av hållbara tredjepartstjänster som energi och delningstjänster.

– Vi har ingen avsikt att göra alla grannar till bästa vänner, men när boende kommunicerar med varandra händer bra saker, säger Hossein Shahrokni.

Ett LocalLife event i Finnboda som var mycket välbesökt bland boende i området. Vid grillen: Gustav Westergren. Foto: Privat.

Hur hjälper den här typen av kommunikationsplattform ett samhälle i stort?

– Det lokala sociala kapitalet urholkas som medför betydande utmaningar för samhället i stort och här kan teknik hjälpa till med att förenkla kommunikation och samordning på ett modernare sätt. Vi har designat från grunden för att stärka det lokala engagemanget och kommer att följa upp indikatorer som tillit, trygghet, identitet/stolthet och miljömedvetenhet. Dessa återkopplas till de boende som kan självorganisera för att stärka deras bostadsområde ännu mer. Det finns många sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter som fungerar överlägset bäst i lokalsamhället.

Hur då menar du?

– Ta cirkulärekonomin som exempel. Det finns två starka barriärer som cirkulärekonomin står inför: avstånd och tillit. Om människor i ett bostadsområde börjar hjälpa och kommunicera med varandra på egna villkor, så bidrar det till en ökad tillit för varandra. Om jag exempelvis lånar ut min borrmaskin till en granne, och sedan får den åter så ökar det min tillit till henne och hennes till mig. På så sätt jobbar vi oss uppför tillitstrappan tills jag känner mig trygg med att dela min bil eller fråga om hon kan tänka sig vara barnvakt åt mitt barn. Kommunikation och närhet bygger tillit och lokalt socialt kapital. Det finns även en del forskning sompekar på att ju stoltare jag är över min närmiljö desto bättre kommer jag ta hand om den.

Hur kom ni i kontakt med KTH Innovation?

– Då projektet till en början var en del av ett forskningsprojekt på KTH så ställde VINNOVA krav att resultaten måste leda till nytta på marknaden. Detta var något jag inte alls hade koll på. Då fick vi mycket bra stöd av Donnie SC Lygonis, affärscoach på KTH Innovation och det gjorde all skillnad! Därefter fick vi ett lika fantastiskt stöd av Siimon Vaske som också arbetar som affärscoach på KTH Innvoation och båda har varit fenomenala med sin feedback och vägledning.

Vilket stöd har varit avgörande?

– Donnie sköt ner många tankar och idéer längs vägen och var inte alls rädd för att visa oss verkligheten, vilket var jättebra då vi i starten kanske var lite väl visionära. Utöver det har hela nätverket varit mycket hjälpsamt och Siimons stöd som bland annat gjorde att vi fick investering via KTH Holding AB har varit fantastiskt.

Vad ligger i pipen för LocalLife?

– Sedan februari har vi suttit hos STING och arbetet tillsammans med vår coach Karin Ruiz fortsätter under 2017. Via STING:s rekryterare Raman Ramalingams stöd anställde vi nyligen vår CTO, Matheus Bochetti som kommer direkt från King med 14 års erfarenhet . Vi fortsätter nu vårt pilotarbete med LocalLife och har inlett vårt arbete i Finnboda och planerar pilot-tester i Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Ebbepark och Storsudret. Något jag verkligen ser fram emot är KTH:s forskning om hur det sociala kapitalet förändras över tiden av en digital tjänst som byggdes just för det ändamålet. Vi har en minst sagt spännande lärdomsprocess framför oss!

Malin Luuke
Luuke@kth.se